DIWRNOD ANTUR MÔR
 
Oed Isaf:  8 oed - gyda neu heb oedolyn yn cyfranogi.
 
Amseroedd: Iar ac Sad - 9.00 i 5.00
 
Corfforol: OR
 
Natur: 
 
Cost:  £80.00 (oedolion), £63 (dan 16 oed)
 
DIWRNOD BLASU iTry
 
Oed Isaf:  7 oed - gyda neu heb oedolyn yn cyfranogi.
 
Amseroedd:  Dyddiol gan gynnwys penwythnosau 9.15 i 5.00
 
Corfforol: 
 
Natur: 
 
Cost: £35.00 y person
 
DIWRNOD BLASU iTry
 
Oed Isaf:  7 oed - gyda neu heb oedolyn yn cyfranogi.
 
Amseroedd: Bob dydd :
Ddringo: 9:30-11:30
Sgio: 12:30-2:30
Canŵio: 3:00-5:00

 
Corfforol: 
 
Natur: 
 
Cost:  £15.00 y person y sesiwn (3 sesiwn am £35)
 

View iTry DIWRNODAU ANTUR in a larger map

DIWRNODAU ANTUR iTry

Cymysgwch eich Antur iTry gydag un o’r opsiynau cyffrous canlynol:

 

• Diwrnod Antur Môr

Un o’n diwrnodau antur mwyaf poblogaidd, yn cyfuno gwefrau arfordiro gyda chynnwrf caiacio’r arfordir. Fforiwch arfordir Ynys Môn - dringo, neidio o glogwyni môr a nofio yn y tonnau. Y cynnwrf eithaf, gellir teilwra’r gweithgaredd hwn i’ch lefelau ehofndra ac egni. Mae ein sesiynau caiacio yn fforio’r arfordir gwych hwn o bersbectif newydd. Fforiwch glogwyni ac ogofau gyda chaiacau eistedd-ar-y-top - mewn tywydd mwy garw mae ein sesiynau syrffio yn siŵr o’ch gwefreiddio. Ymunwch â’r grwpiau niferus sydd wedi mwynhau’r diwrnod ffantastig hwn o Antur Môr.

 

• Diwrnod Blasu

Ar gyfer yr holl deulu o 7 oed i fyny mae hyn yn ffordd wych o roi cynnig ar dri gweithgaredd gwahanol. Cychwynnwch yn y bore gydag uchelderau penysgafn y wal ddringo. Ar ôl toriad byr am ginio ewch draw i’r llethr sgïo lle bydd eich hyfforddwr yn eich tywys drwy’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i’ch cael yn sïo lawr y llethr. Yna paratowch i wlychu gyda lot o hwyl a gemau yn sblasio o gwmpas ar y llyn. Mae’n ddiwrnod allan gwych i deuluoedd ac unigolion. Nodwch os gwelwch yn dda, gall y gweithgareddau hyn redeg mewn trefn wahanol ar eich diwrnod penodol chi.

 

• Sesiynau Blasu

Os nad oes gennych y diwrnod cyfan i’w sbario peidiwch â phoeni - pam na roddwch gynnig ar ein sesiynau blasu antur 2 awr. Dewiswch o Ddringo, Sgïo neu Ganŵio. Am £15 yr un maent yn fargen.

 

Darperir yr holl gyfarpar arbennig – rhaid ichi ddod a thywel, newid dillad cyflawn ac esgidiau nad ydych yn poeni am eu gwlychu. Ar gyfer dringo byddwch angen esgidiau hyfforddi, dillad cynnes a llac a siaced dal dŵr.

 

Ar gyfer y ddau ddiwrnod antur bydd angen ichi ddod a’ch pecyn cinio a digon i’w yfed.

 


Call:
0844 90 22 970