SESIWN BLASU CANW (2 AWR)
 
Oed Isaf: 8 mlynedd – gyda neu heb oedolyn yn cyfranogi.
 
Amseroedd: Llun, Merch & Gwen – 09:30 a 12:30
 
Corfforol: 
 
Natur: 
 
Cost: £25.00 y person, £20 dan 16 oed
 

View iTry Canoeing in a larger map

CANWIO iTry

Antur wych ar gyfer teuluoedd ifanc, wedi ei leoli ar lagwnau Llyn Padarn wrth droed Yr Wyddfa.

 

• Sesiwn Blasu Canŵ

Mae’r sesiwn gweithred caiac hwn yn llawn hwyl, gemau a chwarae o gwmpas cyffredinol ar y dwr. Yn ystod y sesiwn fe ddysgwch hefyd y sgiliau sylfaenol, a’i ddilyn gyda’r cyfle i deithio a fforio’r llyn ac ardal oddi amgylch hardd.

 

 

Darperir siwtiau gwlyb, dillad dal dwr a chyfarpar arbenigol - rhaid ichi ddod a thywel, newid dillad cyfan ac esgidiau nad

 

 

 


Call:
0844 90 22 970