TAITH GERDDED DYWYSEDIG YR WYDDFA
 
Oed Isaf: rhaid i bawb dan 18 oed fod gydag oedolyn yn cyfranogi.
 
Amseroedd: Sadwrn – 09:00 o Lanberis
 
Corfforol:
 
Natur:
 
Cost:40.00 y person
 

View iTry Snowdon in a larger map

iTry'R WYDDFA

Y mynydd uchaf yng Nghymru, am ei fod yna!

 

• Taith Gerdded Dywysedig Yr Wyddfa

Mae cyrraedd copa’r Wyddfa yn sialens mae llawer o ymwelwyr i Ogledd Cymru yn ei ymgeisio. Os yr hoffech chwithau gyrraedd yno hefyd, ond nad ydych yn teimlo bod gennych y profiad i fod yn y mynyddoedd uchel ar eich pen eich hun, ymunwch ag iTry ar Daith Gerdded Dywysedig Yr Wyddfa. Mae hwn yn ddiwrnod allan corfforol ond bydd eich tywysydd yn addasu’r cyflymdra ar gyfer eich grŵp. Mae golygfeydd gwych ac adeilad newydd sbon danlli’r copa yn aros cerddwyr teilwng.

 

 

Mae Taith Gerdded Yr Wyddfa angen esgidiau cerdded neu esgidiau cryfion a dillad llac cyfforddus (nid jîns). Nodwch os gwelwch yn dda: os cyrhaeddwch mewn esgidiau hyfforddi neu esgidiau anaddas eraill ni fedrwn eich derbyn – bydd hyn i fyny i’ch tywysydd. Cofiwch wisgo ar gyfer y tywydd a dod a fflîs, siaced dal dŵr (a throwsus dal dŵr os yn bosibl), het gynnes, pecyn cinio a digon i’w yfed. Mewn tywydd poeth het haul a bloc haul. Paciwch y cyfan mewn sach gefn i’w gwneud yn haws i’w cario. 

 

 

 


Call:
0844 90 22 970