ARFORDIRO DIWRNOD
 
Oed Isaf: 8 oed gyda neu heb oedolyn yn cyfranogi.
 
Amseroedd: Thurs & Sat:
9am Llanberis (or by arrangement at Porth Dafarch)
1:30pm Porth Dafarch

 
Corfforol:
 
Natur:
 
Cost:48.00 y person, (38.00 dan 16 oed)
 

View iTry Coasteering in a larger map

ARFORDIRO iTry


Sgrialu o fae i fae, dilyn clogwyni’r môr yn agos i ymyl y dŵr, mae arfordiro yn ffordd wych o fforio ein harfordir ffantastig a phrofi bwyd gwyllt morol yn agos iawn. I gyd gyda rhai neidiau a nofio dan arolygiaeth dda, nid anghofiwch yr antur ffantastig hon am hydoedd!

 

Mae ein lleoliadau arfordiro ar arfordir gorllewinol Ynys Môn ar Ynys Gybi. Er hwylustod gallwn gyfarfod un ai yn Llanberis neu ym Mhorth Dafarch ger Caergybi.

 

Darperir siwtiau gwlyb, cymorth hynofedd, helmedau a’r holl gyfarpar arbenigol. Y cwbl fydd arnoch ei angen yw gwisg nofio, tywel, hen bâr o esgidiau hyfforddi nad ydych yn poeni am eu gwlychu a set gyflawn o ddillad cynnes i’w gwisgo ar ôl y sesiwn.

 

 

 


Call:
0844 90 22 970