BETWS-Y-COED
 
Oed Isaf:  Taldra isaf 1.3m (4tr 3”) Dim oed isaf. Rhaid i rai dan 18 oed gael oedolyn yn neu ddim yn cyfranogi yn bresennol. Pwysau uchaf 120kg (19 stôn)
 
Amseroedd:  Bob awr bob dydd 10am – 4pm
 
Corfforol: 
 
Natur: 
 
Cost:  £20.00 y person, Dan 16 oed £15.00
 
LLANBERIS
 
Oed Isaf: 8 oed A thaldra isaf 1.3m (4tr 3”) gyda neu heb oedolyn yn cyfranogi. Pwysau uchaf oedolyn 120kg (19 stôn)
 
Amseroedd:  Bob awr bob dydd 10am – 4pm
 
Corfforol: 
 
Natur: 
 
Cost:  £20.00 y person, Dan 17 oed £15.00
 

View Larger Map

CWRS RHAFFAU UCHEL iTry

Mae beiddio a dychryn i bawb ar y sialensiau awyrol hyn - leiniau zip, neidiau trapīs a llawer mwy. Gyda dau leoliad gwahanol gallwch ddewis un ai cwrs hunan dywys ym Metws y Coed neu sesiwn dan arweiniad hyfforddwr yn Llanberis.

 

Pa Gwrs Rhaffau Uchel i Chi?

 

• Betws Y Coed

 

Nodwedd y cwrs ym Metws y Coed yw system ddiogelwch barhaus sy’n eich galluogi i ofalu amdanoch eich hunan fel yr ewch o gwmpas 28 elfen wahanol, yn uchel ym mrigau coed, heb orfod datod yr harnais diogelwch o gwbl.

 

Bydd hyfforddwr yn eich cyflwyno i’r cyfarpar a gall eich gweld yr holl amser. Mae’r cwrs yn cynnwys pontydd rhaff, trawstiau cydbwyso, leiniau zip a rhwyd cargo, heb anghofio’r disgyniad o’r coed ar yr efelychydd parasiwt 50tr POWERFANT bywiog a dychrynllyd i’r sawl sy’n ddigon dewr i gymryd ‘Y Plymiad’.


• Llanberis

 

Mae’r cwrs yn Llanberis wedi ei seilio ar bolion anferth yn cynnig ystod gyffrous o rwystrau a sialensiau yn uchel ym mrigau’r coed. Bydd hyfforddwr gyda’ch grŵp gydol y sesiwn.

 

Mae’r cwrs yn cynnwys y tŵr dringo ac abseilio uchaf yn y DU, gyda grisiau mewnol yn rhoddi mynediad i gylchedau uchel a chanolog o lwybrau rhaff tyn, trawstiau cydbwyso, siglenni, neidiau a llwyfannau. Mae lein zip awyrol yn eich hyrddio heibio canopi’r coed i fwy o neidiau a dringfeydd enfawr. I orffen yn fawreddog rhowch gynnig ar y siglen anferth fel y disgynnwch lawr a fyny i gael cipolwg ar y mynyddoedd uwchben brigau’r coed.

 

Mae’r ddau gwrs yn addas ar gyfer pobl sy’n rhesymol ffit dros 1.3m (4tr 3m) o daldra. Dylid caniatáu dwy awr ar gyfer yr anturiaethau hyn.

 

 

 


Call:
0844 90 22 970