TRIP REID RIB 1 AWR
 
Oed Isaf: 3 oed, rhaid i oedolyn fod gyda phawb dan 18oed
 
Amseroedd:  Sad & Sul - 11: 00, 12:00
             Llun, Iau & Gwen - 16:00
 
Corfforol: 
 
Natur: 
 
Cost:  £20.00 y person (£15 dan 17 oed)
 

View iTry REIDIAU RIB in a larger map

iTry REIDIAU RIB

Dewch ar fwrdd cwch enchwythedig anhyblyg (RIB) am antur gyflym. Mwynhewch olygfeydd Afon Menai, Eryri a Phenrhyn Llŷn. Darganfyddwch hanes morol cyfoethog yr ardal o gaerau, cestyll a llongddrylliadau.

 

Mae’r un daith yn gadael Moel y Don ar lan Ynys Môn o Afon Menai gan anelu tuag at Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn. Ar y ffordd, bydd eich gyrrwr yn aros am ychydig i ddisgrifio’r hanes a bywyd gwyllt sydd o’ch cwmpas.

 

Antur gynwysedig ar gyfer yr holl deulu, cewch eich cario’n gyfforddus ond yn dal yn agored i’r elfennau er mwyn profi holl ddrama’r siwrnai. Darperir dillad dal dŵr a siacedi achub ond dylech wisgo ar gyfer y tywydd a dod a fflîs ychwanegol. Mae’r tripiau hyn yn addas ar gyfer pob oed o 3+ i fyny. Cyrhaeddwch yn gynnar os gwelwch yn dda – ni all y cwch aros am rai sy’n cyrraedd yn hwyr.

 

 

 


Call:
0844 90 22 970