HWYLIO DINGI
 
Oed Isaf:†14 oed - gyda neu heb oedolyn yn cyfranogi.
 
Amseroedd: Yn ystod yr wythnos, 9:00 - 5:00
 
Corfforol:
 
Natur:
 
Cost:£40.00 y person
 
HWYLFYRDDIO
 
Oed Isaf:†Min age 14yrs - with or without participating adult.
 
Amseroedd:Yn ystod yr wythnos, 9:00 - 5:00
 
Corfforol:
 
Natur:
 
Cost:£40.00 y person
 

View iTry Sailing in a larger map

HWYLIO iTry

Dewiswch o ddau weithgaredd penigamp, hwylio dingi a hwylfyrddio:

 

• Hwylio Dingi

Os ydych yn cymryd eich camau cyntaf ar y dwr, mae dyfroedd cysgodol Afon Menai yn le delfrydol ar gyfer hwylio. Ymunwch ‚ín tÓm ymroddgar o hyfforddwyr i ofalu amdanoch a mwynhewch ddysgu sut i feistroli un oín dingis un dyn.

 

• Hwylfyrddio

Does unman gwell iích cyflwyno i gamp fywiog hwylfyrddio nac Afon Menai. Os ydych yn cymryd eich camau cyntaf ar hwylfwrdd bydd ein hyfforddwyr yn sicrhau eich bod yn dysguír technegau gorau i gychwyn yn ddiffwdan.

 

Darperir yr holl gyfarpar arbenigol Ė rhaid ichi ddod a thywel, gwisg nofio, bloc haul, newid dillad cyflawn ac esgidiau nad ydych yn poeni am eu gwlychu. Bydd angen ichi ddod a phecyn bwyd hefyd.

 

 

 


Call:
0844 90 22 970