BOOKING couldn’t be simpler …Ffoniwch linell frys yr iTry: 0844 90 22 970
Mae llinellau ar agor rhwng 13 Gorffennaf a 4 Medi 2009:
Dydd Llun i ddydd Gwener: 9.00am - 6.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 9.30am - 5.00pm

 

Bydd tîm canolfan alwadau iTry yn eich helpu chi gyda’ch ymholiad, ac unwaith y byddwch wedi dewis gweithgaredd a dyddiad/amser, fe fyddan nhw’n cymryd eich taliad ac yn cwblhau eich archeb.

 

 

PRYD A LLE

Caiff gweithgareddau eu rhaglennu yn ddyddiol o gwmpas Eryri ac Ynys Môn yn ystod gwyliau'r haf, o ddydd Sadwrn 18 Gorffennaf tan ddydd Gwener 4 Medi 2009.

 

 

 


Call:
0844 90 22 970


 

 

 

Nodiadau

 

i) Cyfeiriwch at y telerau ac amodau i gael gwybodaeth am
eich archeb


ii) Codir tâl ar gyfradd o 5c y munud o linell ffôn BT am alwadau i rifau 0844 (isafswm cost 5.4p). Bydd costau galwadau o rwydweithiau eraill a ffonau symudol yn amrywio.